часовник

 • 61Georgi Djulgerov — Born 30 September 1943 (1943 09 30) (age 68) Burgas, Bulgaria Occupation Film director Film producer Screenwriter Years active 197 …

  Wikipedia

 • 62Uhrturm von Pasardschik — Der rekonstruierte Uhrturm von Pasardschik Uhrturm von Pasardschik (bulgarisch Часовникова кула в Пазарджик) ist ein Uhrturm in der zentralbulgarischen Stadt Pasardschik. Vorgängerbauten wurden während der Osmanischen Herrschaft über die… …

  Deutsch Wikipedia

 • 63Семинаристские фамилии — Фамилия митрополита Михаила (Десницкого) значит «стоящий одесную (то есть по правую руку) от Бога». На портрете митрополит изображен справа от Распятия Христова …

  Википедия

 • 64Московский печатный двор — Запрос «Печатный двор» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Координаты: 55°45′27″ с. ш. 37°37′19″ в. д. / 55.7575° с. ш. 37.621944° в.&#1 …

  Википедия

 • 65На каждом километре — На всеки километър …

  Википедия

 • 66авансира — (фр avancer) 1. напредува, оди напред, 2. унапреден е, 3. даде/дава или земе/зема аванс, 4. за часовник оди напред,брза …

  Macedonian dictionary

 • 67дивизориум — (лат. divisorium) 1. инструмент за делење 2. бројник на часовник …

  Macedonian dictionary

 • 68клепсидра — (грч. klepsydra) старинска направа за мерење на времето, воден или песочен часовник …

  Macedonian dictionary

 • 69полос — (грч. polos) вид сончев часовник (тркалезна плоча со вертикално поставена прачка чија должина на сенката го означувала времето во денот) …

  Macedonian dictionary

 • 70саат — (тур. saat) 1. единица за време: дваесет и четврти дел од едно деноноќие 2. часовник 3. момент …

  Macedonian dictionary

 • 71солариум — (лат. sol сонце) 1. сончев часовник 2. место изложено на сонце (за сончање) сончева бања …

  Macedonian dictionary

 • 72стопинг — (анг. stopping) 1. часовник за мерење на многу мали делови време се употребува особено во спортот 2. спорт. запирање на топката или на противнички играч …

  Macedonian dictionary

 • 73хелиотроп — (грч. helios, trepo врти, сврти/свртува) 1. справа за сигнализација на големи далечини, особено при тригонометриските мерења 2. сончев часовник 3. бот. а) вид растение со потекло од Перу, со сини цветови и со мирис на ванила а) сончоглед 4. мин.… …

  Macedonian dictionary

 • 74хидроскоп — (грч. hydor вода, ѕкорео набљудува) 1. воден часовник 2. пронаоѓач на води …

  Macedonian dictionary

 • 75хорологиум — (грч. horologion) 1. покажувач на часовите, часовник 2. во православјето: збирка молитви за секое време на денот, часослов …

  Macedonian dictionary

 • 76хронометар — (грч. chronos, metron мера, мерило) многу прецизен часовник за точно мерење на времето …

  Macedonian dictionary

 • 77хроноскоп — (грч. chronos, skopeo набљудува) специјален електричен часовник за мерење на многу мали временски интервали …

  Macedonian dictionary

 • 78хронофон — (грч. chronos, phone звук, глас) електричен џебен часовник, будилник …

  Macedonian dictionary

 • 79цајгер — (гер. Zeiger) стрелка на часовник …

  Macedonian dictionary

 • 80ќостек — (тур. kostek) 1. јаже со кое му се врзуваат нозете на добиток за да му се ограничи движењето сопка 2. синџирче за џебен часовник …

  Macedonian dictionary